Ομάδα Εργασίας 2.2

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Αιολική ενέργεια και γεωθερμία
Χρονική περίοδος υλοποίησης B’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Καλαβρουζιώτης Κωνσταντίνος, Κώτσιας Αριστοτέλης, Κωνσταντίνου Ανδρέας, Νικητάκης Θάνος, Τζάκης Γεράσιμος
Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό  Geothermia_Kwtsias_Nikhtakhs Parousiasi WORD_ANTREAS KWNSTANTINOU WORD_TZAKIS GERASIMOS
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.