Ομάδα Εργασίας 2.6 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:    Μαθηματικά                  
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: Σκαλιστήρα  Ελένη 
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.