Θέμα 4

Τίτλος:

«Το Σήμερα για το Αύριο»

(Αειφόρος Ανάπτυξη ? Αειφόρο Σχολείο)

Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδες Εργασίας: ομάδες β λυκειου
Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΟΦΗ ΜΑΡΙΑ
Περιγραφή
Δράσεις
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

Τα σχόλια έχουν κλείσει.