Θέμα 1 B΄ Λυκείου 2014-2015

Τίτλος:  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥ
Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδες Εργασίας:
Υπεύθυνος Καθηγητής:Κουλάδη Στέλλα
Περιγραφή
Δράσεις   
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.