Ομάδα Εργασίας 3.3

Όνομα ομάδας εργασίας: EUROPEAN PIRATES
Θεματική ενότητα ομάδας:

Ανατολικό Μπλοκ ? Ιταλοί

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

Γκίκας Μιχάλης

Κανελλάκης Βασίλης

Μπασιάκος Κωστής

Παπαρσένου Αλεξία

Πετάσης Γιώργος

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό:Διαπολιτισμικότητα Παρουσίαση Ομάδας 3
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

Τα σχόλια έχουν κλείσει.