Ομάδα Εργασίας 4.1

Όνομα ομάδας εργασίας 2112
Θεματική ενότητα ομάδας Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Αλεξάκη Αναστασία, Δημοπούλου Τζένη, Λαδάς Θοδωρής, Χούνδρη Πηνελόπη

Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό Ergasia

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.