Ομάδα Εργασίας 1.5 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.                    
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:  

  1. ΓΑΛΟΥΝΗ Ε., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε., ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ  Σ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ε., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.