Ομάδα Εργασίας 3.3-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_3
Θεματική ενότητα ομάδας: Τεχνικές Φωτογραφίας
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Βαλεριάνος Γιάννης
  • Kαούσης Αντώνης
  • Στεργίου Μαρία
  • Ματιάτου Αλίκη
  • Πελωριάδης Βασίλης
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: Tεχνικές φωτογραφίας p.p ομαδα3Τεχνικές φωτογραφίας ομαδα3
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.