Ομάδα Εργασίας 4.5

Όνομα ομάδας εργασίας  
Θεματική ενότητα ομάδας: Ομάδα Marketing
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας:  Αλεξάκη Αναστασία, Ξηρού Ελένη, Τελάκη Θεοδώρα, Υφαντή Σοφία.

 
Περιγραφή:Η ομάδα του Marketing οργάνωσε τις δραστηριότητες που ήταν απαραίτητες για την αυτοχρηματοδότηση της παράστασης                      (πραγματοποίηση δύο παζαριών) και δημιούργησε τον διαδικτυακό ιστότοπο « Ελαφηβολιών»( http://idikimasantigoni12.blogspot.gr/) .  

 Υποστηρικτικό Υλικό     ΜΑΡΚΕΝΤΓΚ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ              ΔΡΑΣΕΙΣ       

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.