Ομάδα Εργασίας 2.4

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Αρχικές προσπάθειες αντιμετώπισης της   καταστροφής
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Νίκος Ανδριώτης, Κωσταντίνος Αγάθης, Θοδωρής Αμάραντος, Νίκος Αναγνωστάκης, Ηλίας Γιαννακόπουλος
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  Ergasia
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.