Ομάδα Εργασίας: 2.3

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Η ενοχοποίηση της σεξουαλικότητας
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας

Λογοθέτης Άλκης, Λυγκώνης Δημήτρης, Μαρίνου Τίνα, Παπάζογλου Τερέζα


 
Περιγραφή  
Υποστηρικτικό Υλικό Ενοχοποίηση

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.