Ομάδα Εργασίας 2.4

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_4
Θεματική ενότητα ομάδας: 

Το Κολλάζ στην Κινούμενη Εικόνα

                    

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

Άγγελος Ντόντος 
Νίκος Πολιτίδης
 Πάνος Χατζηγιαννάκης Μάξιμος Γκλίνος 

 

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 4η Ομάδα κολάζ στην κινούμενη εικόνα.
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.