Θέμα 2

Τίτλος Τα Μαθηματικά της Ακρόπολης
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Γκάγκαρη ? κ. Σιδηροπούλου
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2 (εδώ μπορεί να γίνει σύνδεσμος με τις εργασίες της κάθε ομάδας)
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.