Ομάδα Εργασίας 2.2

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_2
Θεματική ενότητα ομάδας:  Η ιστορία του κολάζ                    
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:Γιώργου Βογιάκη                     Παναγιώτη Διαμαντόπουλου
Παντελή Παπαοικονόμου
Πέτρου Στεφάνου
Γιάννη Χριστοφορίδη
Γιάννη Καγιώργη
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: Project_collage… Ομάδα η Ιστορία του Κολάζ (ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ),Kolaz
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.