Ομάδα Εργασίας 4.3-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_3
Θεματική ενότητα ομάδας: 

«Το Σήμερα για το Αύριο»

(Αειφόρος Ανάπτυξη ? Αειφόρο Σχολείο)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

  • Μαυρόγιαννης Ραφαήλ
  • Παπαθανασίου Φάνης
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 3 ομάδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.