Ομάδα Εργασίας 4.5 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • Γαλάνης Νικόλας
  • Γκλίνος Αλέξανδρος 
  • Τσούρας Βαγγέλης 
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 5 παρουσίαση
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.