Ομάδα Εργασίας 3.1 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:

  •  Παπαγιαννακοπούλου Μαρία-Ελάτη
  • Ροζάκη Χριστίνα
  • Σαμιώτη Κυριακή
  • Σουμπασάκου Φιλίππα
  • Χριστοφίδη Αλκμήνη

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 1 παρουσίαση, ομάδα 1 εργασία 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.