Ομάδα Εργασίας 5.1

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα

Παναγοπούλου Λένα

Τσαπατσάρη Αγγελική

Φρέντζος Θανάσης

Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.