Ομάδα Εργασίας 1.1

Όνομα ομάδας εργασίας  Αναποφάσιστοι
Θεματική ενότητα ομάδας  Κάστρα
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.