Ομάδα Εργασίας 5.4

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Μοναχισμός και Οικολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας

Καλαβρουζιώτης  Γιάννης

Κωνσταντίνου Ανδρέας

Κώτσιας Αριστοτέλης

Λογοθέτης Άλκης

Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.