Ομάδα Εργασίας: Ρομποτική και Ιατρική

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Ρομποτική και Ιατρική
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Αβερκιάδης Χαράλαμπος, Βελλιανίτης Ιωάννης, Γιατράκος Δημήτριος

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό parousiasi2.pdf

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.