Θέμα 4

Τίτλος Ψηφιακό λεξικό όρων Γεωμετρίας
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Φαφαλιού ? κ. Τσιλπιρίδης
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό
Μαθητικές Εργασίες  http://www.emathisis.gr/course/view.php?id=35
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.