Ομάδα Εργασίας 2.3 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:    Βιολογία

 

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:   Σταματογιαννοπούλου  Μαριάννα ,  Φούρλαρης  Κωνσταντίνος
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.