Θέμα 2 Α΄ Λυκείου 2014-2015

Τίτλος:  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΝ  ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

                   

Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδες Εργασίας:
Υπεύθυνος Καθηγητής: Φ. ΓΚΑΓΚΑΡΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Δράσεις   
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.