Ομάδα Εργασίας 2.1 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:  Πολιτική και Διανόηση (μέρος I  και μέρος II  )                   
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:           Μέρος I :Πλατανιά  Κωνσταντίνα,  Τσίρος  Φραγκίσκος,
Φλαμπούρης  ΚωνσταντίνοςΜέρος II :Γαζής  Κωνσταντίνος, Γκάτσου  Ελένη, Μαυροειδής  Χρήστος
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 1ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.