Ομάδα Εργασίας 1.4

Όνομα ομάδας εργασίας ΚΛΙΚ
Θεματική ενότητα ομάδας

α) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

β) ΑΓΓΛΙΚΕΣ PUBS, ΓΑΛΛΙΚΑ BISTROS, ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ(BEER GARDENS)

Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Μήτση Βασιλική, Νταντής Νίκος, Παναγιωτοπούλου Αναστασία, Πουρλιώτη Βασιλική

Περιγραφή Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του καφενείου από τον 19ο αι. ως τις μέρες μας καθώς και η μελέτη των χαρακτηριστικών των αγγλικών pubs, των γαλλικών bistros και των γερμανικών μπυραριών και η σύγκριση αυτών με τα αντίστοιχα ελληνικά καφέ, αποτέλεσε το αντικείμενο της εργασίας μας. Παράλληλα , πραγματοποιήθηκε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα σύγχρονα καφενεία εξακολουθούν να λειτουργούν « ως δεύτερα και πιο ελεύθερα κοινοβούλια» αλλά και ως χώροι κοινωνικής συναναστροφής.
Υποστηρικτικό Υλικό  Ergasia Parousiasi pubs

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.