Θέμα 5

Τίτλος Θρησκείες και Διαδίκτυο
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής Ανδριόπουλος Παναγιώτης, Φραγκουλοπούλου Εμμανουέλα
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2 (εδώ μπορεί να γίνει σύνδεσμος με τις εργασίες της κάθε ομάδας)
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.