Ομάδα Εργασίας 1.2 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:  ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ.                     
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Σ.,ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ Α-Μ., ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ Κ.
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό:  ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.