Ομάδα Εργασίας 2.3

Όνομα ομάδας εργασίας  
Θεματική ενότητα ομάδας Το χρονικό της καταστροφής
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας  Κρανιά Αγγελική,  Κολυβά Μάγδα, Κόρμπος Βασίλης, Κορκώνης Ανδρέας   
   
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  Ergasia Fucushima_disaster Parousiasi
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.