Ομάδα Εργασίας 3.4

Όνομα ομάδας εργασίας:

WORLD CREW

Θεματική ενότητα ομάδας:

Άραβες – Αφρικανοί

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

Παχή Ασημίνα

Σάντ Βίκυ

Σκιαδάς Αναστάσης

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Τσίγκος Γιάννης

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό:Διαπολιτισμικότητα Παρουσίαση Ομάδας 4
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.