Ομάδα Εργασίας 1.1

Όνομα ομάδας εργασίας Gormitti
Θεματική ενότητα ομάδας Από τα παραδοσιακά καφενεία στα εξελιγμένα Internet cafe
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας
Ελένη Μπίστικα, Χρήστο Παππά, Σοφία Σπυροπούλου, Ορέστη Συμεωνίδη

Περιγραφή Το παραδοσιακό ελληνικό καφενείο είναι ένας θεσμός στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, όπως όλοι οι θεσμοί, έτσι κι αυτός με την εξέλιξη της κοινωνίας απέκτησε μία νέα μορφή και διεύρυνε το κοινό στο οποίο απευθυνόταν, εντάσσοντας σε αυτόν και το διαδίκτυο. Το ιντερνέτ καφέ εμφανίστηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε την εμφάνισή του σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.  Η ύπαρξη του συνδέθηκε άμεσα με τον κυβερνοχώρο και διαφοροποιείται μορφολογικά ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται και τους πελάτες του. Ωστόσο, εξαιτίας των ποικίλων επιδράσεων που έχει στη ζωή των νέων, δημιούργησε την ανάγκη λήψεως νομοθετικών μέτρων στις διάφορες χώρες προκειμένου να υπάρχει προστασία από την αλόγιστη χρήση τους. Τέλος , σε έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα μας σε internet cafes της Αττικής , σχετικά με την επικοινωνία που συντελείται σε αυτά αλλά και γενικότερα την επιρροή του διαδικτύου στη ζωή μας , διαπιστώσαμε ότι η πρώτη υποβαθμίζεται εξαιτίας του παιχνιδιού ενώ οι κίνδυνοι που απορρέουν από την μη τήρηση των νόμων είναι μεγάλη. 
Υποστηρικτικό Υλικό Keimeno  References  Parousiasi

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.