Ομάδα Εργασίας 4.3

Όνομα ομάδας εργασίας Ανώνυμοι
Θεματική ενότητα ομάδας «Ο περιορισμός της σκέψης κατά την κυριαρχία του Μεγάλου Αδελφού»
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Κυριακή Σφαιροπούλου, Κατερίνα Κεδίκογλου, Αντώνης Δρόσος, Ευαγγελία Τσάμη

Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό Ergasia  Parousiasi

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.