Ομάδα Εργασίας 3.4

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Αυγητίδη Αθηνά, Λεκατσά Έλενα, Νικολοπούλου Σοφία, Σκορδάς Γιάννης, Συκιώτη Βένια

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Ομάδα4

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.