Ομάδα Εργασίας 3.4 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • Λαμπρινοπούλου Σίλβια
  • Νικολακοπούλου Εύα
  • Πενθερουδάκη Λένα
  • Σταυράκη Μικαέλα
  • Σκουφή Εύα
  • Σιμιτζή Ιωάννα

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 4 εργασίαομάδα 4 παρουσίαση
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.