Θέμα 1

Τίτλος Χώροι διαλόγου και δημιουργίας: από το παραδοσιακό καφενείο στο Internet cafe
Κατηγορία Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας GormittiK.Α.Π.Η.

Α.Ε.

ΚΛΙΚ

Alt

Υπεύθυνος Καθηγητής Καλαμαρά Μαριέττα, Βαγιανού Όλγα
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό
Μαθητικές Εργασίες «Παραδοσιακά Καφενεία»,»Ο ρόλος του Καφενείου στην κοινωνία και την πολιτική ζωή»,»Από τα παραδοσιακά καφενεία στα εξελιγμένα Internet cafe»,»Καφενεία,Τέχνη και πνευματική ζωή»,»Μοντέρνα καφενεία»
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.