Ομάδα Εργασίας 3.1

Όνομα ομάδας εργασίας: THE FANTASTIC FOUR
Θεματική ενότητα ομάδας: Έλληνες – Κινέζοι

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: Αναστασίου Ασπασία

         Αχιλιά Γαλάτεια

          Γεωργίου Γιώργος

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: THE FANTASTIC FOUR
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.