Ομάδα Εργασίας 1.1 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:  

  • ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
  • ΝΤΕ ΠΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
  •  ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
  • ΠΑΡΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΟΜΑΔΑ 1
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.