Ομάδα Εργασίας 2.5

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Τεχνολογία Εποχής και τρόπος κατασκευής
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Στράτος Βαξεβανέλλης,  Σταύρος Ανδριόπουλος, Δημήτρης Αργυρίου,  Αλέξανδρος Αναστασίου 

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό ομάδα 5,  ΠΗΓΕΣη κατασκευή της ακρόπολης

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.