Ομάδα Εργασίας 2.3

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_3
Θεματική ενότητα ομάδας:      

Τα είδη και τα υλικά του κολλάζ-Κολλάζ και διαφήμιση ? Graphic Design- βιντεοκλίπ

              

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

Γιώργος Μαργέτης- Μάριος Μερτζανίδης- Κόκκορη Μαργαρίτα- Νίκου Αντώνης- Απόστολος Μούτος- Κωνσταντίνος Μαρκούρης

 

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 3η ΟμάδαΠαρουσίασηkolaz1
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.