Ομάδα Εργασίας 4.2-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_2
Θεματική ενότητα ομάδας: 

«Το Σήμερα για το Αύριο»

(Αειφόρος Ανάπτυξη ? Αειφόρο Σχολείο)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Λεκατσά Έλενα
  • Μπασδέκη Ροζίνα
  • Νικολοπούλου Σοφία
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 2 ομάδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.