Ερευνητικές Εργασίες – Project

Είναι  ήδη γνωστό ότι από το περυσινό σχολικό έτος εγκαινιάστηκε στην Α? Λυκείου ο θεσμός  των ερευνητικών εργασιών (projects).  Είναι μία εκπαιδευτική καινοτομία η οποία επιτρέπει στους μαθητές την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη συνεργατικότητας  μέσα στα πλαίσια της μελέτης ενός συγκεκριμένου θέματος.  Πέρυσι η ερευνητική εργασία απασχολούσε τρεις ώρες από το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και είχε διάρκεια τετραμήνου, δηλαδή οι μαθητές εκπονούσαν δύο  projects ανά έτος.

Οι ερευνητικές εργασίες από το σχολικό έτος  2012 -2013 επεκτείνονται και στη Β? τάξη του Λυκείου ως ειδικές θεματικές δραστηριότητες. Οι εργασίες αυτές διεξάγονται στο σχολείο, απασχολούν δύο συνεχόμενες ώρες από το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και έχουν πλέον ετήσια διάρκεια.

Στο σχολείο μας έχουν ήδη δρομολογηθεί και εξελίσσονται πέντε ερευνητικές εργασίες στην Α? Λυκείου και πέντε ειδικές θεματικές δραστηριότητες στη Β? Λυκείου. Στο τέλος του σχολικού έτους γίνεται  παρουσίαση των εργασιών σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο και ακολουθεί ανάρτηση στη σελίδα του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Φιλοδοξούμε η καινοτομία αυτή να γίνει αφορμή γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους μαθητές μας, οι οποίοι παρά τον φόρτο των υποχρεώσεών τους επιδεικνύουν πάντοτε ιδιαίτερο ζήλο όταν καλούνται να επιδείξουν πρωτοβουλία και να αξιοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Ο Διευθυντής του Α?  Τοσιτσείου Αρσακείου Γενικού Λυκείου Εκάλης

Ιωάννης Βακαλόπουλος

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.