Ομάδα Εργασίας 5.4

Όνομα ομάδας εργασίας: ΚΟΘΑΝΙΑΣ
Θεματική ενότητα ομάδας:

« Όταν η Μουσική συναντά τις Μηχανές»

(Μουσική Τεχνολογία)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Δημητριάδης Σωτήρης
  • Διακουμόπουλος Ιάσονας
  • Καζαρτζιάν Κοχαρίκ
  • Καρούσος Αθανάσιος-Παναγιώτης
  • Λορέτζος Νικηφόρος
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 4 ομάδα ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΘΑΝΙΑΣ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.