Θέμα 1

Τίτλος:ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κατηγορία:
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδες Εργασίας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΟΡΠΑΤΖΙΔΟΥ
Υπεύθυνος Καθηγητής: Τατιάνα-Ελένη Τσορπατζίδου
Περιγραφή:Η παραπάνω ερευνητική εργασία έχει δύο μέρη: ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό. Στο θεωρητικό σκέλος οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις απαρχές του εθελοντισμού και την εξέλιξη του στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, ανέλυσαν την έννοια του εθελοντισμού και εξέτασαν τα κίνητρα και οφέλη της εθελοντικής δράσης. Στο πρακτικό σκέλος ανέπτυξαν οι ίδιοι εθελοντική δράση μέσα από τη διοργάνωση bazaars. Τα χρήματα, και τρόφιμα που συνέλεξαν αποφάσισαν να τα προσφέρουν σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη, όπως άστεγοι, πολύτεκνοι και σεισμοπαθείς. Επίσης προβληματίστηκαν πάνω σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος  και συμμετείχαν σε ενέργειες ανακύκλωσης  και αναδάσωσης.
Δράσεις:
Μαθητικές Εργασίες:
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.