Ομάδα Εργασίας 1.3

Όνομα ομάδας εργασίας Βατραχοπέδιλα
Θεματική ενότητα ομάδας ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Βλασταρά Αθανασία, Κορκώνης Ανδρέας, Τζαβάρα Ελένη, Υφαντή Σοφία

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.