Ομάδα Εργασίας 2.1-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_1
Θεματική ενότητα ομάδας: Κόσμημα
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Βασιλοπούλου Νεφέλη
  • Ευσταθιάδη Μαρίλη
  • Μαρκιανίδου Ελένη
  • Μαρκοπούλου Μαργαρίτα
  • Μάρκου Σεμίνα

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: ΟΜΑΔΑ 1
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.