Ομάδα Εργασίας 4.1-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_1
Θεματική ενότητα ομάδας: 

«Το Σήμερα για το Αύριο»

(Αειφόρος Ανάπτυξη ? Αειφόρο Σχολείο)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Πιτόσκας Γιάννης
  • Σάρρος Παναγιώτης
  • Τζανετουλάκος Ηλίας
  • Φαρμάκης Ορέστης
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 1 ομάδα ΕΡΓΑΣΙΑ1 ομάδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.