Ομάδα Εργασίας 2.4 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:  Χημεία

 

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:             Γεωργίου  Χριστίνα, Κατάκη  Χάρις, Κολέλης  Αναστάσης,  Κουτσούκου  Έλενα

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΧΗΜΕΙΑ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.