Ομάδα Εργασίας 5.5

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Θρησκείες και Οικολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Αβερκιάδης Χαράλαμπος, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Αλυσανδράτος Νικόλαος, Βελλιανίτης Ιωάννης
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.