Θέμα 5

Τίτλος Ο κόσμος του Κινηματογράφου στον κόσμο μας: Επιδράσεις και Επιρροές
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής  κ. Βαγιανού ? κ. Ξηρίδου
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.