Θέμα 1

Τίτλος Από τη Διατήρηση στη συντήρηση έργων τέχνης
Κατηγορία Τέχνη και Πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής Καλαμαρά Μαρριέτα, Βαγιανού Όλγα, Πρεβενιού Κυριακή
Περιγραφή Στόχος της έρευνας είναι  η  συνειδητοποίηση της αξίας της  πολιτιστικής μας κληρονομιάς  την οποία οφείλουμε να συντηρούμε, αναδεικνύουμε και διαχειριζόμαστε με σεβασμό για να την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές .Α? ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ  ΤΕΧΝΗΣ

Η μέθοδος /τεχνικές  συντήρησης  και αποκατάστασης των μνημείων και των έργων τέχνης ( τεχνολογία υλικών : συντήρηση κεραμικών , μετάλλων , πέτρας , γυαλιού , ψηφιδωτού, υφάσματος ……..)

Β?ΕΝΟΤΗΤΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αρχιτεκτονικά μνημεία  ( αρχαία & νεότερα )

Παραδοσιακοί οικισμοί ( Ναύπλιο , Μονεμβασία , Πλάκα …..)

Τα μνημεία στο πεδίο της δημόσιας ιστορίας( η κοινωνική χρησιμότητα του μνημείου για τους κατοίκους της σημερινής πόλης)

Δράσεις
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.